Trà Vinh: Một xã có 16 tỷ phú nuôi tôm

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Bền cho biết, xã đã có 16 hộ thu lãi hơn một tỷ đồng từ vụ nuôi tôm sú năm nay.Vụ nuôi tôm sú năm 2011, toàn xã Mỹ Long Nam có 911 hộ thả nuôi 187,2 triệu con tôm giống, trên diện tích 720 ha (về diện tích: tăng hơn 100 ha, con giống: tăng 61,25 triệu con so với năm 2010). Trong đó, có hơn 50% diện tích nuôi theo hình thức công nghiệp.Đến ngày 20-9 đã có 866 hộ thu hoạch tôm, với diện tích 684 ha, năng suất bình quân ở hình thức nuôi bán công nghiệp đạt 3-3,5 tấn/ha; nuôi công nghiệp đạt 5-6 tấn/ha; cá biệt có một số hộ nuôi công nghiệp năng suất đạt từ 8-12 tấn/ha. Tổng sản lượng thu hoạch đến nay đạt 4.382 tấn tôm thương phẩm, tăng gần 1.000 tấn so với cùng thời điểm của vụ nuôi năm 2010. Đây là vụ nuôi tôm thắng lớn nhất từ trước đến nay. Trong số đã thu hoạch tôm có 812 hộ nuôi có lãi (chiếm 93,76%). Trong số này, có 16 hộ…

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Bền cho biết, xã đã có 16 hộ thu lãi hơn một tỷ đồng từ vụ nuôi tôm sú năm nay.

Vụ nuôi tôm sú năm 2011, toàn xã Mỹ Long Nam có 911 hộ thả nuôi 187,2 triệu con tôm giống, trên diện tích 720 ha (về diện tích: tăng hơn 100 ha, con giống: tăng 61,25 triệu con so với năm 2010). Trong đó, có hơn 50% diện tích nuôi theo hình thức công nghiệp.

Đến ngày 20-9 đã có 866 hộ thu hoạch tôm, với diện tích 684 ha, năng suất bình quân ở hình thức nuôi bán công nghiệp đạt 3-3,5 tấn/ha; nuôi công nghiệp đạt 5-6 tấn/ha; cá biệt có một số hộ nuôi công nghiệp năng suất đạt từ 8-12 tấn/ha. Tổng sản lượng thu hoạch đến nay đạt 4.382 tấn tôm thương phẩm, tăng gần 1.000 tấn so với cùng thời điểm của vụ nuôi năm 2010. Đây là vụ nuôi tôm thắng lớn nhất từ trước đến nay.

Trong số đã thu hoạch tôm có 812 hộ nuôi có lãi (chiếm 93,76%). Trong số này, có 16 hộ nuôi tôm có lãi từ 1 đến 3 tỷ đồng trở lên; 79 hộ lãi từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng; 176 hộ có lãi từ 300 đến dưới 500 triệu đồng; 275 hộ lãi từ 100 đến dưới 300 triệu đồng; 164 hộ lãi 50 đến dưới 100 triệu đồng…

http://baolangson.vn/kinh-te/62610-tra-vinh-mot-xa-co-16-ty-phu-nuoi-tom.html

Loading...