Lịch cắt điện ở Thanh Hóa từ ngày 10/9 đến 16/9

Công Ty Điện Lực Thanh Hóa đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 10-16/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

Tại khu vực huyện Triệu Sơn

Tại khu vực huyện Thọ Xuân

Tại khu vực huyện Thường Xuân

Tại khu vực huyện Hoàng Hóa

Tại khu vực thị xã Sầm Sơn

Tại khu vực huyện Cẩm Thủy

Tại khu vực huyện Yên Định

Tại khu vực huyện Thiệu Hóa

https://doisongvietnam.vn/lich-cat-dien-o-thanh-hoa-tu-ngay-10-9-den-16-9-74277-13.html

Loading...