Đà Nẵng thi hành k.ỷ l.u.ậ.t, đưa ra khỏi Đảng 952 đảng viên

Ngày 1/8, Thành ủy Đà Nẵng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đà Nẵng xảy ra một số vấn đề nổi cộm, phức tạp gây dư luận không tốt, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Loading...

Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, có thời điểm, một số cán bộ lãnh đạo các cấp ở TP Đà Nẵng buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có những sai phạm, khuyết điểm dẫn đến phải thi hành k.ỷ l.u.ậ.t cả tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và 2 cán bộ chủ chốt của thành phố.

Cũng theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đà Nẵng đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t và đưa ra khỏi Đảng 952 đảng viên vi phạm.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đảng bộ thành phố thực hiện nghiêm túc các kết luận của trung ương về những sai phạm của mình và chỉ đạo x,ử lý triệt để những sai phạm đó, không bao che, dung túng cho các sai phạm, không để sai phạm kéo dài.

“Bài học được rút ra từ thực tế ở Đà Nẵng là phải kiểm soát được việc sử dụng quyền lực, không để các nhóm lợi ích chi phối”, ông Trí nêu.

Loading...

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, việc đề ra chủ trương, đường lối, chính sách và tổ chức thực hiện đều phải dựa trên nguyên tắc pha’t triển bền vững, vì lợi ích cộng đồng, chịu sự gia’m sa’t cộng đồng.

“Cấp trên làm gương cho cấp dưới trong việc chỉ đạo x,ử lý các vụ việc sai phạm. Nếu thành phố làm lơ mơ, cấp dưới có thể bấu víu vào đó để vụ việc kéo dài hoặc bao che dung túng sai phạm”, ông Võ Công Trí đề nghị.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: Một số cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu nhiệt huyết

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng cho rằng, một bộ phận cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, chấp hành k.ỷ l.u.ậ.t kỷ cương chưa nghiêm.
Kỷ luật Đảng, x,ử lý hình sự hơn 70 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Loading...

Từ đầu nhiệm kỳ, hơn 70 cán bộ, Đảng viên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị k.ỷ l.u.ậ.t Đảng và x,ử lý hình sự.
XUÂN TIẾN

Loading...